Powered by Iran Zamin Bank

مراحل فعال‌سازی کارت فردا بانک

پس از ورود به اپلیکیشن گزینه
«فعال‌سازی کارت» را از قسمت خدمات بانکی انتخاب نمایید.

مراحل فعال‌سازی کارت فردا بانک

پس از ورود به اپلیکیشن گزینه
«فعال‌سازی کارت» را از قسمت خدمات بانکی انتخاب نمایید.

شماره کارت دریافت شده را در قسمت مربوطه وارد نمایید و یا یکی از گزینه‌های موجود در
منو را انتخاب نموده و گزینه «ادامه» را بزنید.

شماره کارت دریافت شده را در قسمت مربوطه وارد نمایید و یا یکی از گزینه‌های موجود در
منو را انتخاب نموده و گزینه «ادامه» را بزنید.

کد یکبار مصرف پیامک شده رادر قسمت
«کد امنیتی» وارد کرده و گزینه «ادامه» را بزنید.

کد یکبار مصرف پیامک شده رادر قسمت
«کد امنیتی» وارد کرده و گزینه «ادامه» را بزنید.

در صورت موفقیت‌آمیز بودن مراحل و فعال شدن کارت، پیام نتیجه فعال‌سازی را مشاهده خواهید کرد.

در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی با شماره ۹۱۰۶۰۰۰۰-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

در صورت موفقیت‌آمیز بودن مراحل و فعال شدن کارت، پیام نتیجه فعال‌سازی را مشاهده خواهید کرد.

در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی با شماره ۹۱۰۶۰۰۰۰-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.